Föreningen August Lundberg  
 
Verksamhet:
Föreninges syfte är att bevara och åskådliggöra minnet av August Lundbergs liv så att efterkommande generationer på ett bra sätt kan ta del av dessa. Föreningen förvaltar en stor samling av brev och dagböcker som August Lundberg har lämnat efter sig och får ofta besök av forskare och andra som är intresserade av att ta del av arkivet.

Vi är huvudman för projektet i Laestadius fotspår
Lainio – Lannavaara information hittar du på

http://www.laestadiusleden.se/index.html

Styrelsen:  
Ordförande: Agne Söderström  
Sekreterare:  Birgit Olofsson  
Kassör: Jenny Söderström  
Ersättare: Sture Söderström  
Ersättare: Rolf Larsson  
   
Kontakt:  
Agne Söderström tel: 070-5705445
Om du är intresserad av att besöka arkivet.