Lannavaara Blomsterfond  
Verksamhet:
Lannavaara Blomsterfonds syfte är att
värdigt och varaktigt hedra de dödas minne.
Önskar ni hedra en avliden persons minne
kan ni istället för eller jämsides med blommor
genom en gåva till Blomsterfonden sända
en sista hälsning.

För kyrkliga ändamål hyr föreningen ut
porslin och övriga tillbehör.

Kontakt: Blomsterfond: 50:-
Blomsterfonden:  
Ulrika Zetterblom
0981-765001 
 

Lannavaara Blomsterfond, Byvägen 82, 98013 Lannavaara, blomsterfonden@lannavaara.se