Lannavaara Hantverksförening

Verksamhet:
I Kunskapshuset hittar du den hantverksbutik
som föreningen driver. Där finner du alster från ett tjugtal hantverkare.
Utöver detta så anordnar vi mässor, konstutställningar & andra kulturella
arrangemang i Lannavaara.

   
Styrelsen: Vår hantverksbutik hittar du i Kunskapshuset
Ordförande: Evelina Rann Vi har öppet varje vardag mellan 13.00-16.00
Ledamot: Göran Söderström  
Ledamot: Camilla Mustikka  
Ledamot: Tobias Clausen
Ledamot: Carola Skum
 
 

Lannavaara Hantverksförening, Byavägen 82, 980 13 Lannavaara lannavaarahf@gmail.com