Lannis Ekonomiska Förening

Föreningen har som syfte att förena och skapa gemenskap i byn genom att driva naturbruk och projekt för att skapa tillväxt och hållbar utveckling i byn Lannavaara.
Verksamheten genererar i många olika arrangemang.
Vi är den föreningen som driver byns hemsida. 

Verksamhet
I egen regi; Höbärgning, slyröjning, bastuflotte och
där till uppdrag från farmartjänst.
Medarrangör; Pimpeltävlingen
  
 
Styrelsen: Antal delägare/medlemmar är; 142 st.
Ordförande: Thore Johansson
Vice ordförande: Torsten Woutilainen
Sekreterare: Ulrika Zetterblom
Ledamot: Åsa Stöckel
Ledamot: Curt Mikko
Erstättare: Per-Erik Persson
Ersättare: Patrik Fjällborg

Lannis Ekonomiska Förening, Utsikten 12, 980 13 Lannavaara thore.johansson@lannis.se