Lannavaara Fritidsförening
Verksamhet:
Föreningslokalen är Hembygdsgården, en av det äldsta byggnaderna i byn. Återkommande arrangemang är sommarcafé, midsommarfirande & pimpeltävling.
Vi sköter skidspåret runt Lannavaara berget. I Hembygdsgården finns bilder från förr att titta på.
   
Styrelsen:  
Ordförande: Anders Fors  
Sekreterare: Jan-Åke Fors  
Kassör: Mattias Olofsson  
Ledamot: Torsten Woutilainen
Ledamot: Jessica Pettersson
 

Lannavaara Fritidsförening, Lannavaara 43, 980 13 Lannavaara