Stiftelsen Lannavaara minneskyrka

Verksamhet:

Stiftelsen förvaltar och driver prinsessan Eugenies minneskyrka i Lannavaara.

Den kyrkliga verksamheten bedrivs främst av Svenska kyrkan i Vittangi församling.

Laestadianska samlingar hålls även minst en eller två gånger per år, där de traditionsrika trettondagssamlingarna har hållits i mer än 120 år i Lannavaara.

Förutom detta så ordnar stiftelsen även egna arrangemang med till exempel konserter och den populära kyrkans dag.

a tillbehör.

Styrelsen:  
Ordinarie: Ersättare:
Jean-Claude Marclay, ordförande Erik Mikko
Göran Söderström, kassör Inga-Lill Påve
Per Simma Sture Söderström
Sylvia Blind  
Eva Påve
Yana Mangi
Hans Söderström
 

Kontakt: Göran Söderström     076-8008331