Stiftelsen Lannavaara minneskyrka

Verksamhet:

Stiftelsen förvaltar och driver prinsessan Eugenies minneskyrka i Lannavaara.

Den kyrkliga verksamheten bedrivs främst av Svenska kyrkan i Vittangi församling.

Laestadianska samlingar hålls även minst en eller två gånger per år, där de traditionsrika trettondagssamlingarna har hållits i mer än 120 år i Lannavaara.

Förutom detta så ordnar stiftelsen även egna arrangemang med till exempel konserter och den populära kyrkans dag.

a tillbehör.

Styrelsen:  
Ordinarie: Ersättare:
Oskar Skoglind, ordförande Inga-Lill Påve
Göran Söderström, kassör Eva Påve
Thore Klippmark Yana Mangi
Erik Mikko  
Sture Söderström
Per Simma
Hans Söderström
 

Kontakt: Göran Söderström tel: 0981-31112  mobil: 076-8008331