Har du företag baserat i byn hoppas vi att du vill presentera dig på vår hemsida
och göra lite reklam för din verksamhet.
Är ditt företag medlem i Lannis Ekonomiska Förening
kostar det 300kr/år och för icke medlem kostar det 500 kr/år.
Vill du presentera dig som företagare kontakta
Ulrika Zetterblom telefon 0981-765001 eller ulrikazetterblom@gmail.com


Vi kommer då hjälpa dig att göra din presentation om du vill och självklart
ta några bilder på dig.