Har du företag i byn är du välkommen att presentera dig på vår hemsida.

Villkoret är att ditt företag är medlem i vår förening.

Vid intresse kontakta Ulrika Zetterblom 073-9426651 eller ulrika@lannavaaralodge.com

Vi hjälper dig gärna med din presentation och om du vill tar vi bilder åt dig